Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Elmi Spektr jurnalının altıncı sayı (Yay 2016).
Topics: elmi spektr, elmi-kütləvi jurnal
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts
eye 2
favorite 0
comment 0
Elmi Spektr jurnalının beşinci sayı (May 2016).
Topic: elmi spektr
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts
eye 0
favorite 0
comment 0
Elmi Spektr jurnalının dördüncü sayı (Aprel 2016).
Topic: elmi spektr
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Elmi Spektr jurnalının üçüncü sayı (Mart 2016).
Topic: elmi spektr
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Elmi Spektr jurnalının ikinci sayı (Fevral 2016).
Topics: elmi spektr, jurnal
Community Texts
Jun 22, 2020
texts
eye 4
favorite 0
comment 0
testingOCR
Topic: testOCR
Community Texts
Jun 22, 2020 Elmi Spektr
texts
eye 1
favorite 0
comment 0
Elmi Spektr jurnalının ilk sayı (Yanvar 2016).
Topic: elmi spektr
Community Texts
Jun 18, 2020 Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası
texts
eye 60
favorite 0
comment 0
Azərbaycan dilində yazılmış ən vacib istinad əsərlərindən biri olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının (ACE) X cildinin elektron versiyası. Bu kitabın rəqəmsallaşdırılması Azərbaycan dilinə müasir elmi dərslikləri qazandırmaq məqsədi güdən Habitat Tərcümə Layihəsi (HTL) çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Dijitallaşdırmanı Naqi Məhəmmədzadə aparmışdır. Layihə haqda daha ətraflı məlumat üçün: http://elmi-spektr.com/habitat/ Bu cild:...
Topics: azerbaijan, soviet, encyclopedia, reference, azerbaijan, ussr